Citrienfonds achtergrond

Privacyverklaring

Persoonsgegevens 
Het bureau van de NFU verzamelt persoonsgegevens voor diverse doeleinden in het verlengde van haar taak als brancheorganisatie. Dit is met name in het kader van de administratie rondom beleidsmatige overleggen en contacten met onze leden en stakeholders, het uitvoeren van projecten of in het kader van personeelsbeheer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ten behoeve daarvan gebruikt en nimmer ten behoeve van commerciële doeleinden. 

Meer precies gaat het om gegevens- en adressenbestanden ten behoeve van het contact en de samenwerking met de leden van de NFU, de bestuursleden, deelnemers in bestuurscommissies en werkgroepen, alsmede met deskundigen op de diverse terreinen waarop de NFU een rol speelt, zowel vanuit de NFU als daarbuiten. Voor een deel van deze personen gaat het daarbij ook om een sociale binding, zodat ook informatie zoals data met betrekking tot verjaardagen, jubilea, hobby’s en dergelijke van henzelf, maar ook van hun partners en kinderen wordt vastgelegd.

Noodzaak van het verzamelen en beheren van persoonsgegevens
Om te kunnen samenwerken met de betrokkenen zijn contactgegevens noodzakelijk. Hieronder vallen in ieder geval een postadres, emailadressen en telefoonnummers.
Van medewerkers van de NFU, die niet op de loonlijst van de NFU staan, is bij de NFU een ‘personeelsadministratie’ aanwezig. In deze administratie kunnen alle gegevens zijn opgenomen die ook de personeelsadministratie bij het umc zijn opgenomen. 

De bewaartermijn van de gegevens.
De gegevens worden bewaard zolang de betrokkenen verbonden zijn met de NFU en/of het veld van de gezondheidszorg. Van leden van bestuurscommissie en directeurencommissies van de NFU worden, met het oog op het contact met de “alumni” de data tot aan hun overlijden bewaard.

Verwijderen persoonsgegevens
Betrokkenen hebben te allen tijde het recht op inzage, alsmede om toestemming tot verwerking in te trekken, te wijzigen, of te beperken. 

Klachten
Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de NFU en/of de relevante privacy toezichthouder. De directeur van de NFU is verantwoordelijk voor beheer en verwerking van de persoonsgegevens. Voor contactgegevens zie onze contactpagina

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze initatieven en de Citrienfondsprogramma's? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.