Citrienfonds achtergrond
Logo van Doen of laten?

Meer zorg is niet altijd betere zorg

De vraag naar zorg en de mogelijkheden in de zorg nemen toe, maar meer blijkt niet altijd beter. Doen of laten? stimuleert bewustwording bij zorgprofessionals en patiënten over gepast gebruik van zorg.Wij helpen zorgprofessinals een weloverwogen keuze te maken voor de meest effectieve behandeling of onderzoek. Of om, in samenspraak met de patiënt, juist af te zien een verrichting of ingreep als de meerwaarde ervan bij die betreffende patiënt ontbreekt.

Afbeelding Doen of laten?
Deze beweging wordt geleid door artsen en verpleegkundigen. Zij praten met patiënten over welke zorg waarde toevoegt. Samen maken ze de zorg doelmatiger en kwalitatief beter.

Waarom we dit doen

Doen of laten? ondersteunt zorgprofessionals bij de deïmplementatie van niet-gepaste zorg met een ​​interventiestrategie op maat. Als interventies effectief zijn worden ze verspreid over heel Nederland. Kenmerkend is dat zorgprofessionals zelf in de lead zijn. Hierdoor wordt de zorg meer patiëntgericht en doelmatig, en kunnen we personeel en middelen duurzaam inzetten.

Thema's voor 2019-2022

Bewustwording over gepaste en niet-gepaste zorg

We maken zorgverleners en patiënten bewust dat niet alle zorg effectief is en sommige zorg zelfs schadelijk.

Deïmplementatie van niet-gepaste zorg in de praktijk

We helpen zorgprofessionals bij het terugdringen van niet-gepaste zorg.

Opschaling van succesvolle interventies

We zorgen ervoor dat vijf succesvolle interventies landelijk worden geïmplementeerd en verspreiden de hieruit ontwikkelde kennis over opschalen.

Kennisontwikkeling over opschaling en borging van deïmplementatie interventies

Ook begeleiden we zorgverleners om de interventie voor het terugdringen van niet-gepaste zorg te borgen.

Programmateam

Doen of laten? staat onder leiding van dr. Tijn Kool. Op onze website vind je contactgegevens van de adviseurs en projectleiders die meer kunnen vertellen over de thema’s en projecten.

Website Doen of laten?

Naar de website van Doen of laten?

Onze andere Citrienfondsprogramma's