Citrienfonds achtergrond
Logo van e-Health

De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijker maken

Het streven van het Citrienprogramma e-health is om de zorg beter, persoonsgerichter en goedkoper te maken met behulp van bewezen e-healthtoepassingen. Een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt en zijn zorgnetwerk in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Dát is ons streven. De umc’s werken hiervoor nauw met elkaar samen én met partijen van buiten.

Afbeelding e-Health
Persoonsgerichte zorg ondersteund door technologie; daar waar het kan, daar waar het past

Waarom we dit doen

De toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg is een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw. De kosten blijven stijgen en de druk op de zorg wordt groter met het ouder worden van de populatie en een toename van het aantal chronische patiënten. Maar ook de coronapandemie draagt hier aan bij. In de zoektocht naar duurzame oplossingen voor deze en andere ontwikkelingen vervullen de umc's een voortrekkersrol. 

E-health is geen doel op zich. Het is ter ondersteuning van de patiënt, de naasten en zorgverlener. Door informatie- en communicatie technologie op de juiste wijze in te zetten en door verstandige keuzes te maken, is bewezen dat e-health iets is waar zorggebruikers en zorgverleners nu én in de toekomst veel profijt van kunnen hebben. 

Thema's voor 2019-2022

Evidenced Based e-health

De focus ligt binnen ons programma op de implementatie en opschaling van bewezen e-healthtoepassingen. De projecten waar het programma zich in deze periode mee bezighoudt zijn: telemonitoring hartklachten, telemonitoring zwangeren, telemonitoring vitale functies, medicatie verificatie, oncokompas, Pacmed, VideoGO en hospital fit.

Programmateam

E-health staat onder leiding van prof. Dr. Marlies Schijven. Op onze website vind je contactgegevens van de adviseurs en projectleiders die meer kunnen vertellen over de thema’s en projecten.

Website e-Health

Naar de website van e-Health

Onze andere Citrienfondsprogramma's