Citrienfonds achtergrond
Logo van Registratie aan de bron

Betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik

Zorginformatie is de rode draad in het zorgproces. Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen met de patiënt, collega-zorgverleners, in- en extern of in het zorgnetwerk. 
 
Afbeelding Registratie aan de bron
Wij werken aan betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik.

Waarom we dit doen

  • Juiste informatie is een voorwaarde voor juiste zorg. Daarom is goede registratie en uitwisseling van patiëntgegevens letterlijk van levensbelang.
  • Registratie aan de bron betekent dat gegevens die eenmaal eenduidig zijn vastgelegd, daarna bruikbaar zijn voor alle zorgverleners die deze informatie verderop in het zorgproces nodig hebben. Eenmalig en eenduidig vastleggen betekent ook minder registratielast. De eenduidig vastgelegde gegevens zijn bovendien zonder extra registratielast bruikbaar als input voor de kwaliteitsregistratie en als database voor wetenschappelijk onderzoek. 
  • Ook patiënten moeten altijd en overal kunnen beschikken over hun eigen zorginformatie, in begrijpelijke taal. Daarmee kunnen ze zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling en zorg. 

 

Thema's voor 2019-2022

Registreren is mensenwerk

Eenduidig registreren vergt goed ingerichte systemen maar óók een andere manier van denken en doen van alle betrokkenen in de ziekenhuizen. Het vergt bewust worden én ervaren dat de zorginformatie die jij vastlegt, van belang is voor de ander in het verdere zorgproces.

Hergebruik van zorginformatie

We begeleiden implementatieprojecten waarin het draait om hergebruik van zorginformatie.

Soepele implementatie van BgZ en zibs

Zibs en de BgZ zijn het fundament van eenduidige registratie. Ze vormen de landelijke taal die uitwisseling en dus hergebruik van zorginformatie mogelijk. ­Wij stimuleren de implementatie van de BgZ en zibs in de zorg. We hebben gemerkt dat dit vaak wordt gehinderd door variatie in de zorginformatiesystemen. We zetten daarom in op het maken van landelijke afspraken.

Programmateam

Registratie aan de bron staat onder leiding van dr. Carolien Bouma. Op onze website vind je contactgegevens van de adviseurs en projectleiders die meer kunnen vertellen over de thema’s en projecten.

Website Registratie aan de bron

Naar de website van Registratie aan de bron

Onze andere Citrienfondsprogramma's