Citrienfonds achtergrond

Projecten

Regionale Oncologienetwerken

Ambassadeurs digitale uitwisseling Blauwdruk optimaal mdo Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren Digitaal palliatief zorgplan Digitaal proactief palliatief zorgplan 2 Echelonnering colorectaal carcinoom Echelonnering urologische oncologie Effectmeting en evaluatie gegevenssets Financiering van MDO 2.0 en expertopinie Gegevensset Oncologie Algemeen Governance Gegevenssets Oncologie Implementatieplan Landelijke Opschaling Gegevenssets Oncologie Implementatietoolkit XDS Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn INFUZE (Noord-Holland/Flevoland) INFUZE - Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn Inzet regionaal casemanagement Kennisplatform digitale uitwisseling Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie Mdo’s in de regio Utrecht Model regionaal casemanagement Netwerkfinanciering Netwerkfinanciering borstkanker Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom Netwerkfinanciering sarcoom Oncoguide in het mdo Oncologische thuisbehandeling Online expertpanels Passend behandelplan bij darmkanker Passend behandelplan bij hersentumoren Passend behandelplan bij melanomen Passend behandelplan in de palliatieve fase Proeftuin Gegevensset borstkanker Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom Proeftuin Gegevensset glioom Proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren Proeftuin Gegevensset palliatieve oncologische zorg Proeftuin Gegevensset pancreas PROMs in de spreekkamer PROMs in de spreekkamer bij borstkanker Uitwisselen van de BgZ met XDS Waardegedreven zorg - immunotherapie thuis Waardegedreven zorg - maag-slokdarm Waardegedreven zorg – multipel myeloom Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom Waardegedreven zorg in netwerken